Ord från Bibeln

Byts ut minst en gång i månaden

Tema: Bergspredikan

"Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda...Men jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet och den som säger: Din dåre, är skyldig till det brinnande Gehenna.

...Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: Stå inte emot en oförrätt utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra till honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig.
Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din ovän. Men jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn."

(Jesus i Matteus 5:21-22, 39-45)

Har du kanske synpunkter eller frågor?
Mejla till: betaniasellnas@gmail.com

Veckans
författarcitat

Om du diskuterar Bergspredikan med ditt förnuft, avtrubbas den maning som riktas till ditt hjärta.

För en Jesu lärjunge blir en personlig förolämpning ett tillfälle att visa Herrens obeskrivliga mildhet.
Bergspredikans undervisning är inte: Gör din plikt, utan: Gör det som inte är din plikt.
Det är inte din plikt att gå en extra mil eller att vända andra kinden till, men Jesus säger att om vi är hans lärjungar, ska vi alltid göra så. Vi får inte säga: Jaha, nu kan jag inte göra mer, jag har jag blivit så illa  behandlad och missförstådd. Varje gång jag håller på min rätt, sårar jag Guds Son.
Lärjungen är klar över att det är hans Herres ära som är livets mål och mening, inte hans egen.

Leta aldrig efter rättfärdighet hos en annan, men se alltid till att du är rättfärdig själv.
Bergspredikan lär oss: Kräv aldrig rättvisa i den här världen, men upphör aldrig att praktisera rättvisa.

Oswald Chambers "Allt för Honom"