Ord från Bibeln

Byts ut minst en gång i månaden

Tema: Den Uppståndne

De gick ut och steg i båten men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden men lärjungarna visste inte att det var han. Jesus sade till de: "Mina barn, har ni något att äta?" De svarade: "Nej." Han sade: "Kasta ut nätet på högra sidan av båten så ska ni få."

(Johannes 21:3-6)

Två av dem var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus och ligger sextio stadier från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När de nu talades vid och överlade, närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var tillslutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem: "Vad är det ni samtalar om?" Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sade till honom: "Är du den ende i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna?" Han frågade dem: "Vad då?" De svarade: "Det som har hänt med Jesus från Nasaret, en profet mäktig i ord och gärningar inför Gud och allt folket. Honom har våra överstepräster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att det redan är tredje dagen sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven men fann inte hans kropp."
(Lukas 24:13-23)

På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er!"
...Thomas, en av de tolv, han som kallades Tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sade: "Vi har sett Herren". Men han svarade dem: "Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna, och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro."
Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er!" Sedan sade han till Thomas: "Räck hit ditt finger och se, mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro." Thomas svarade honom: "Min Herre och min Gud!"
(Johannes 20:19,24-28)

Du död, var är din seger?
Du död, var är din udd?
...Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.
(1 Korintierbrevet 15:55,57)


Har du kanske synpunkter eller frågor?
Mejla till: betaniasellnas@gmail.com

Veckans
författarcitat

Men den natten fingo de intet.
Även den prövningen måste de smaka,
dessa som nyss hade mistat sin Herre.
Fåfängt fiske, hunger och vaka
gjorde de elva trötta i anden.

Då stod Mästaren där på stranden.

***

Lärjungaparet på Emmaus-vägen. -
Tunggådd var vägen de hade att vandra,
dubbelt tungsam av sorgen de kände.
Medan de talade med varandra
lågmält om honom som måste lida,

gick plötsligt Mästaren vid deras sida.

***

Ängsligt, försagt, bakom lyckta dörrar
kommo de samman, en räddhågad skara,
skakade djupt av Marias hälsning
om detta svindlande underbara,
budet om seger bland kindpust och pina.

Då steg Mästaren in bland de sina.

***

Ännu åtta dagar därefter
voro de åter tillsammans därinne.
Hoppet lyste i tios hjärtan.
Plågat av tvivel var Tomas’ sinne.
Var är hans sår som min visshet tänder?

Då räckte Mästaren fram sina händer.

Nils Bolander